لینک دانلود فایل مرور زمان کیفری از نگاه اهل سنت و شیعه

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مرور زمان کیفری از نگاه اهل سنت و شیعه آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:تعریف مرور زمان,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,نقد مرور زمان‌ كیفری‌,مرور زمان کیفری در فقه‌ سنت,مرور زمان کیفری در فقه‌ شیعه,دانلود پایان نامه مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان‌ كیفری‌

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه

علیرغم‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با استثنائات‌ و شرایط‌ متفاوت‌ در بسیاری‌از نظامهای‌ حقوقی‌ و كشورهای‌ جهانی‌ پذیرفته‌ شده‌ و احكام‌ متنوعی‌ در قوانین‌ این‌كشورها در بیان‌ انواع‌ و چگونگی‌ تأیید این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ بر جرایم‌ و مجازاتها، وضع‌ وتصویب‌ شده‌ است‌، در خصوص‌ میزان‌ مقبولیت‌ آن‌ در بین‌ اندیشمندان‌ و صاحبنظران‌اتفاق نظر وجود ندارد و بطور جدی‌ مورد دفاع‌ و ایراد است‌. عده‌ای‌ آنرا برای‌ تأمین‌ پاره‌ای‌از اهداف‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ ضروری‌ می‌شمارند و حذف‌ آنرا از حقوق كشورها موجب‌بروز بی‌نظمی‌ در دادرسی‌ و روابط‌ اجتماعی‌ می‌دانند و عده‌ای‌ نیز با طرح‌ بحثهای‌ غالباًفلسفی‌ و تئوریك‌ محض‌ و ترتیب‌ و تنظیم‌ معادلات‌ منطقی‌، نتیجه‌ می‌گیرند كه‌ مرور زمان‌كیفری‌ با اصول‌ و اهدافی‌ كه‌ حقوق جزا در پی‌ آنست‌ سازگار نیست‌ و ورود مقررات‌مربوطه‌ را در حقوق و قوانین‌ جزایی‌ كشورها نمی‌پسندند. بنظر ما مقررات‌ مرور زمان‌ رامقتضیات‌ زمان‌، حجم‌ دعاوی‌ و مراجعات‌ و محدودیتهای‌ دولتی‌ و قضایی‌ در قبول‌شكایت‌ و تظلمات‌ بطور مطلق‌، بر قانونگذاری‌ كشورها تحمیل‌ كرده‌ است‌ و فواید و منافع‌آنرا مجریان‌ قانون‌ و صاحب‌ منصبان‌ قضاء بخوبی‌ درك‌ می‌كنند و توالی‌ مخرب‌ نفی‌مرور زمان‌ را نیز می‌شناسند اگرچه‌ فرمولهای‌ فلسفی‌ و منطقی‌ آنرا تأیید نكنند.

و لذا بررسی‌ اقوال‌ و نظرات‌ مختلف‌ علمی‌ را در مورد مرور زمان‌ ضروری‌ و مفیدمی‌دانیم‌ و در این‌ مجال‌ به‌ آن‌ می‌پردازیم‌. مطالب‌ این‌ بخش‌ را در دو فصل‌ پی‌ می‌گیریم‌ درفصل‌ اول‌ بر دیدگاه‌ و نظرات‌ اندیشمندان‌ حقوق پیرامون‌ مرور زمان‌ كیفری‌ مروری‌خواهیم‌ داشت‌ و در فصل‌ دوم‌ به‌ رابطه‌ این‌ تأسیس‌ حقوق عرفی‌ با فقه‌ و شریعت‌ اسلامی‌خواهیم‌ پرداخت‌.

مطلبی‌ كه‌ لازمست‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شود این‌ است‌ كه‌ این‌ دیدگاهها عمدتاً مسبوق برسابقة‌ قبول‌ و اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در طول‌ تاریخ‌ است‌ و همانطوریكه‌ در بخش‌ قبل‌اشاره‌ شد مرور زمان‌ ریشه‌ در تاریخ‌ قدیم‌ دارد. جریان‌ آن‌ مربوط‌ به‌ زمانهای‌ دوری‌ است‌كه‌ از انتقادات‌ و ایرادات‌ یا تأییداتی‌ كه‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ خبری‌ نبوده‌ است‌ نتیجه‌اینكه‌ مرور زمان‌ اگر چه‌ در حقوق كشورها از طرح‌ دیدگاههای‌ علمی‌ صاحبنظران‌تأثیرپذیر بوده‌ و تغییر و تكامل‌ یافته‌ است‌ اما اینگونه‌ نیست‌ كه‌ با دیدگاههای‌ علمی‌موجود خلق‌ شده‌ باشد و به‌ بیان‌ دیگر قدمت‌ آن‌ بیشتر از مكاتب‌ علمی‌ و حقوقی‌ موجوداست‌ با این‌ مقدمه‌ به‌ بررسی‌ نظر حقوقدانان‌ و فقهای‌ اسلامی‌ در دو فصل‌ می‌پردازیم‌.

کلمات کلیدی:

نقد مرور زمان‌ كیفری‌

مرور زمان کیفری از دیدگاه اهل سنت

مرور زمان کیفری از دیدگاه اهل شیعه

فهرست‌ مطالب‌

نقد مرور زمان

1- نظر حقوقدانان‌

1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌

1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌

2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌

2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌

2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌

2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او

2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌

2- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌

2-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌

2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه

فهرست‌ منابع‌

ادامه مطلب و دریافت فایل

خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس :خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس,

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها:اشغال,اشغال نظامی,آثار حقوقی اشغال نظامی,اشغال نظامی در حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه:سانحه,بازسازی,فاجعه,زلزله گیلان,مدیریت سانحه,بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,خرید مقالات مدیریتی

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری:حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت معنوی,مبانی حقوق مالکیت فکری,تاریخچه حقوق مالکیت فکری,ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری,دانلود تحقیق حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت فکری بین المللی

طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار:سیستم اطلاعات مدیریت,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت,متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت بیماریها در چارچوب زاکمن,پایان نامه سیستم های اطلاعات مدیریت,دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت,پایان نامه در مورد سیستم اطلاعات مدیریت

مبانی نظری رفع ابهام از مورد معامله:مبانی نظری رفع ابهام از مورد معامله,پیشینه پژوهش رفع ابهام از مورد معامله,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفع ابهام از مورد معامله,پیشینه تحقیق رفع ابهام از مورد معامله,فصل دوم پایان نامه رفع ابهام از مورد معامله,دانلود مبانی نظری رفع ابهام از مورد معامله,دانلود پیشینه پژوهش رفع ابهام از مورد معامله,پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفع ابهام از مورد معا

مبانی نظری ارزیابی و طبقه بندی عوامل و مولفه های حیاتی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی:مبانی نظری erp,مبانی نظری پیاده سازی erp در بانک,مراحل پیاده سازی erp,پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در بانک,مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمانی,مبانی نظری عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,مبانی نظری شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار ERP

شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو:اندازه گیری توان رقابتی,حسابداری تورمی,نسبت بازده دارایی ها,تعدیل تورمی,تسعیر نرخ ارز,ارزیابی بهره وری شركتها,اندازه گیری توان رقابتی شركتها,شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شركت ایران خودرو

پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت تكنوع خاورمیانه:دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی شرکت تكنوع خاورمیانه,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت تكنوع خاورمیانه,پروژه مالی شرکت تكنوع خاورمیانه

بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی:انواع کامپوزیت ها,کامپوزیتهای زمینه فلزی,کامپوزیتهای زمینه فلزی,انواع کامپوزیت های زمینه فلزی,روش های تولید کامپوزیت زمینه فلزی,روشهای تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی,تولید کامپوزیت با روش متالورژی پودر,دانلود پایان نامه کامپوزیتهای زمینه فلزی